O nás

Firma GULÁZSI s.r.o. bola založená v roku 1993 s cieľom poskytnúť profesionálne a komplexné služby v odpadovom hospodárstve pôvodcom odpadu, ktorými sú fyzické osoby a právnické osoby. 

Máme významné postavenie v oblasti nakladania s odpadmi, spolupracujeme s 40 obcami a s viacerými firmami. 

Naším poslaním je zabezpečiť udržateľnú a zelenšiu budúcnosť pre firmy, obce a ich obyvateľov a to spojením nášho špičkového technického vybavenia a kvalifikovaného personálu. 

Pri poskytovaní našich služieb plníme všetky legislatívne a environmentálne požiadavky.

Neustále vzdelávame našich zamestnancov a zákazníkov a organizujeme školské zbery so záujmom vytvorenia kladného prístupu k životnému prostrediu.