Otázky a odpovede

Najčastejšie otázky

  • Čo je možné umiestniť do kontajnerov? Odpad zo stavebných prác, lámané tehly, malta, drobné betónové tvárnice, obaly stavebných hmôt, rámy okien, ostatný stavebný odpad
  • Kam dodávame kontajnery? Kontajnery prepravujeme prevažne v okrese Dunajská Streda
  • Čo potrebujem vedieť pred objednávkou? Adresu umiestnenia kontajnera, požadovanú kapacitu kontajnera a druh odpadu, ktorý chcete umiestniť
  • Koľko stojí kontajner? Koľko kontajnerov potrebujem? Radi Vám poradíme telefonicky
  • Prečo sa mi oplatí objednať kontajner? Kontajner zaberá menej miesta ako rozložený stavebný odpad vo Vašom dvore. Počas stavby je možné zabezpečiť nepretržitý odvoz úlomkov a sutiny
  • Dokedy doveziete kontajner? Po objednávke sa kontajner dostane na pridelenú adresu v priemere do dvoch pracovných dní
  • Čo je nebezpečný odpad? Materiály obsahujúci azbest, dechtový papier, olej, živočíšne produkty, výkaly atď.
  • Prepravujete aj nebezpečný odpad? Momentálne neprepravujeme nebezpečný odpad
  • Ako dlho môže kontajner zostať na adrese? Kontajner je možný využiť bezplatne po dobu 5 pracovných dní, pri viac ako 5 pracovných dní účtujeme poplatok za prenájom kontajnera
  • Kedy je potrebné zaplatiť kontajnerovú prepravu? Po kategorizovaní a odvážení odpadu sa vypočíta výsledná suma spolu s prepravnými službami. Sumu je potrebné zaplatiť po obdržaní faktúry