Dotácia v rámci Výzvy TTSK č. 1/2023 pre organizácie v zmysle VZN 44/2018

25.09.2023

Firme GULÁZSI s.r.o. bola poskytnutá účelová dotácia v zmysle VZN č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK v znení dodatkov a Výzvy TTSK č. 1/2023 v rámci programu "Podpora aktivít organizácií na území Trnavskej župy" v celkovej hodnote 13.600 €. 

Firma GULÁZSI s.r.o. sa zaviazala poskytnutú účelovú dotáciu použiť na realizáciu projektu "Nákup plastových zberných nádob pre zvýšenie úrovne triedenia BRO", registratúrne číslo žiadosti: 11885/2023.