GULÁZSI s.r.o.

pre udržateľnú a zelenšiu budúcnosť

komplexné služby v odpadovom hospodárstve

Kontajnerová preprava

Odvoz objemného odpadu kontajnermi

  • Stavebná a demolačná sutina
  • Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
  • Všetky druhy vyselektovaného odpadu z domácností

Možnosť prenajať kontajnery s kapacitou 5, 7, 14, 20, 30 m³ 

Odvoz kuchynského odpadu

Dostupné pre zmluvných partnerov

Zber kuchynského odpadu, odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Odvoz komunálneho a selektívneho odpadu

Odpady z domácnosti vznikajúce na území obce

Jarný a jesenný zber veľkoobjemového odpadu

Dostupné pre zmluvných partnerov

Odpad, ktorý svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky.